SZKOLENIE

FLD GROUP

Zapisy na szkolenie

Zapisz się na szkolenie poprzez dokonanie wpłaty na konto bankowe spółki.

FLD GROUP SP.Z O.O. SP.K 

Wręczycka 92, 42-202 CZESTOCHOWA

NUMER KONTA: 29114018890000328987001001

TYTUŁ PRZELEWU: OPŁATA ZA SZKOLENIE IMIĘ NAZWISKO 

Potwierdzenie dokonania przelewu wysyłamy na adres biuro@fldgroup.pl w wiadomości e-mail proszę zaznaczyć imię i nazwisko osoby zapraszającej (jeżeli taka była).